Společnost Pinnacle Sports nabízí snížené kurzy u jednoduchých sázek na různé sporty. Na kombinované sázky se snížené kurzy nevztahují z několika důvodů:


1. Správa rizik jednotlivých pozic je mnohem náročnější, což by spolu s nízkou výší provize nebylo zvládnutelné.


2. Špatné kurzy by kvůli nízké provizi představovaly mnohem větší riziko. Protože by byl „špatný“ kurz použit jako základ v sérii kombinovaných sázek, došlo by v podstatě k nárůstu omezení na straně sázkové kanceláře.


3. Výrazně by vzrostl výskyt různých forem korelací (vyskytujících se nejčastěji u kombinovaných sázek „favorit a nad“ a „outsider a pod“).